برگشت به صفحه اصلی
Hr Publication

Hr Publication

HR PUBLICATION در پائیز 1397 به همت جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی در رشته های مختلف شروع به فعالیت نموده است. این مجموعه با جلب همکاری اساتید برجسته داخلی و خارجی در زمینه ترجمه و ویراستاری تلاش دارد تا بستری امن و مطمئن برای محققان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و ژورنالهای علمی پژوهشی در رشته های مختلف فراهم آورد. در این راستا این مجموعه ارتباطات موثر و قدرتمندی با نشریات معتبر دنیا همچون Elsevier و Springer برقرار نموده و با بهره گیری از تیمی تخصصی خود به دنبال آن است تا به بهترین صورت نیاز متقاضیان در زمینه ترجمه و ویراستاری را مرتفع نماید.
ادامه مطلب

HR PUBLICATION

دوست و همراه دانشجویان و محققین کشور همکار نشریه های معتبر دنیا همچون Elsevier و Springer

 

HR PUBLICATION

HR PUBLICATION در پائیز 1397 به همت جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی در رشته های مختلف شروع به فعالیت نموده است. این مجموعه با جلب همکاری استاتید برجسته داخلی و خارجی در زمینه ترجمه و ویراستاری تلاش دارد تا بستری امن و مطمئن برای محققان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و ژورنالهای علمی پژوهشی در رشته های مختلف فراهم آورد. در این راستا این مجموعه ارتباطات موثر و قدرتمندی با نشریات معتبر دنیا همچون Elsevier  و Springer برقرار نموده و با بهره گیری از تیمی تخصصی خود به دنبال آن است تا به بهترین صورت نیاز متقاضیان در زمینه ترجمه و ویراستاری را مرتفع نماید. 

دور نمای HR PUBLICATION : دورنما یا Vision این مجموعه آن است که در زمینه ویراست و ترجمه مقالات علمی از زبان های مختلف به انگلیسی به عنوان معتبرترین مرکز منطقه خود را مطرح نموده و با کسب اعتماد محققین و کمک به آنها گامی موثر در جهت ارتقاء دانش و خدمت به جامعه بشری بردارد. ما ایمان داریم که کمک به نشر دانش نیکوترین کاری است که می توان انجام داد. 

توجه: * با توجه به آنکه طبق قانون خرید و فروش پایان نامه و مقاله جرم انگاری شده است، HR PUBLICATION در این خصوص فعالیتی ندارد.  فعالیت این مجموعه مطابق تبصره 5 این قانون در زمینه ترجمه، تکثیر، ویراستاری، کمک به گردآوری داده ها و مشاوره بوده و مشمول سرقت ادبی و نقض مالکیت فکری نمی گردد.

گروه ترجمه متون مدنی hrpublication