برگشت به صفحه اصلی
خدمات رفع مشابهت ادبی (پارافریز)

خدمات رفع مشابهت ادبی (پارافریز)

 

پس از آنکه مشابهت ادبی مقاله توسط نرم افزارهای چک کننده سرقت ادبی برسی شد زمان آن است که این مشابهت ها با تغییر ادبیات و WORDING کلمات اصلاح گردد.

پس از آنکه مشابهت ادبی مقاله توسط نرم افزارهای چک کننده سرقت ادبی برسی شد زمان آن است که این مشابهت ها با تغییر ادبیات و WORDING کلمات اصلاح گردد.  شرکت مدنی HR PUBLICATION با دارا بودن تیم تخصصی میزان مشابهت ادبی را به زیر 10 درصد که استاندارد برای ژورنالهاست می رساند. در زمان اصلاح مشابهت ادبی روانی مقاله و صحیح بودن از نظر زبانی حفظ می گردد. 

خدمات رفع مشابهت ادبی پارافریز شرکت HR PUBLICATION

- آیا خدمات شرکت HR PUBLICATION به صورت تضمینی است؟ 

بله ، در صورتی که مرجعی رسمی همچون ژورنالی که مقاله برای آن ارسال می شود در مورد نحوه انجام کار مورد تقاضا ایرادی را عنوان نمود، شرکت مدنی HR publication تا سه بار بدون هیچ هزینه ای مجددا خدمات مربوطه را انجام خواهد داد و پس از بار سوم در صورت وجود ایراد به تقاضای مشتری تمامی هزینه عودت داده می شود.

- هزینه خدمات چگونه دریافت می گردد؟ 

هزینه خدمات پیش از شروع کار اخذ خواهد شد و شرکت مدنی HR publication حسن انجام کار را تضمین می نماید.

- آیا در صورتی که به صورت مداوم ار خدمات شما استفاده کنیم می توانیم شامل تخفیفات شویم؟ 

بله در صورتی که دارای کد تخفیف باشید می توانید از تخفیفات بهره مند شوید. 

- آیا دانشگاهها، مجلات، انجمنهای علمی و سازمانهای پژوهشی که حجم کار ترجمه یا ویراستاری آنها در طی سال زیاد است میتوانند با ارسال درخواست، از تخفیفهای ویژه برای سازمانها استفاده کنند؟ 

بله، برای این موضوع با دفتر شرکت توسط ایمیل در تماس باشید.  

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید


خدمات رفع مشابهت ادبی (پارافریز)

خدمات رفع مشابهت ادبی پارافریز شرکت HR PUBLICATION

گروه ترجمه متون مدنی hrpublication