برگشت به صفحه اصلی
خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

 

همواره آنالیز آماری بحثی مشکل آفرین برای محققین و دانشجویان بوده است. شرکت مدنی اچ آر پابلیکیشن با همکاری متخصصین آمار این امکان را فراهم نموده است تا با آسودگی آنالیز آماری دیتا های خود را انجام دهید.

خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

همواره آنالیز آماری بحثی مشکل آفرین برای محققین و دانشجویان بوده است. شرکت مدنی اچ آر پابلیکیشن با همکاری متخصصین آمار این امکان را فراهم نموده است تا با آسودگی آنالیز آماری دیتا های خود را انجام دهید. لازم به توضیح است که مناسب نبودن آنالیز آماری مقاله شما می تواند به میزان زیادی روی نظر داوران مقاله شما اثر منفی گذاشته و باعت رد مقاله شما شود، از این روی بهتر آن است که به صورت دقیق و حرفه ای آنالیز داده های خود را انجام دهید. 

خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

- آیا خدمات شرکت HR PUBLICATION به صورت تضمینی است؟ 

بله ، در صورتی که مرجعی رسمی همچون ژورنالی که مقاله برای آن ارسال می شود در مورد نحوه انجام کار مورد تقاضا ایرادی را عنوان نمود، شرکت مدنی HR publication تا سه بار بدون هیچ هزینه ای مجددا خدمات مربوطه را انجام خواهد داد و پس از بار سوم در صورت وجود ایراد به تقاضای مشتری تمامی هزینه عودت داده می شود.

- هزینه خدمات چگونه دریافت می گردد؟ 

هزینه خدمات پیش از شروع کار اخذ خواهد شد و شرکت مدنی HR publication حسن انجام کار را تضمین می نماید.

- آیا در صورتی که به صورت مداوم ار خدمات شما استفاده کنیم می توانیم شامل تخفیفات شویم؟ 

بله در صورتی که دارای کد تخفیف باشید می توانید از تخفیفات بهره مند شوید. 

- آیا دانشگاهها، مجلات، انجمنهای علمی و سازمانهای پژوهشی که حجم کار ترجمه یا ویراستاری آنها در طی سال زیاد است میتوانند با ارسال درخواست، از تخفیفهای ویژه برای سازمانها استفاده کنند؟ 

بله، برای این موضوع با دفتر شرکت توسط ایمیل در تماس باشید.  

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید


خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

خدمات آنالیز آماری شرکت اچ آر پابلیکیشن

گروه ترجمه متون مدنی hrpublication